Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2014

pieknaksiezniczkamarta
9146 e64b
pieknaksiezniczkamarta
5544 007a
Reposted fromlove-autumn love-autumn vialily24 lily24
pieknaksiezniczkamarta
pieknaksiezniczkamarta
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vialily24 lily24

November 12 2014

pieknaksiezniczkamarta
6660 9e64
Reposted fromraksha raksha viawhiskywithsprite whiskywithsprite
pieknaksiezniczkamarta
4568 aacb 500
Reposted fromcontroversial controversial viabakteria bakteria

October 29 2014

pieknaksiezniczkamarta
3779 309d
Reposted frompesy pesy viaarrependimento arrependimento
pieknaksiezniczkamarta
pieknaksiezniczkamarta
Bóg spłatał Ci brzydkiego figla. Dał Ci wszystko. I pewno sam tak osłupiał na Twój widok, że zapomniał dodać Ci na koniec odrobinę wiary w siebie. W porządku. Nie jestem może tym facetem. Niełatwo się z tym pogodzić, ale jakoś sobie z tym poradzę. Mam tylko nadzieję, że pewnego dnia ktoś wbije Ci trochę rozumu do tej Twojej cudownej głowy i sprawi, że pokochasz samą siebie.
— Erich Segal
5909 5d40 500
pieknaksiezniczkamarta
8998 0493
Reposted fromskatrix skatrix viawhiskywithsprite whiskywithsprite
pieknaksiezniczkamarta
7548 cc64 500
Reposted fromphotonom photonom vialily24 lily24
pieknaksiezniczkamarta
8370 1b11
Reposted fromshitty shitty viawhiskywithsprite whiskywithsprite
pieknaksiezniczkamarta
5417 cbd8
Reposted frommiischa miischa vialily24 lily24
pieknaksiezniczkamarta
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety.
Reposted fromohhh ohhh viaagdybymbylmlotkowym agdybymbylmlotkowym

October 22 2014

pieknaksiezniczkamarta
pieknaksiezniczkamarta

October 20 2014

pieknaksiezniczkamarta
cóż więcej do szczęścia potrzeba?
Reposted fromdzony dzony viakrybus krybus
pieknaksiezniczkamarta
pieknaksiezniczkamarta
9260 9fee 500
Reposted fromscorpix scorpix viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl